Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser

Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser forsøker å få til en minnelig løsning mellom partene, og partenes avtale har i så fall samme bindende rettsvirkning som et rettsforlik, jf. atol § 13. Ved søksmål trer mekling i nemnda i stedet for mekling i forliksrådet. Nemnda fungerer som voldgiftsrett hvis partene er enige om det. I så fall trer nemndas avgjørelse i stedet for dom.

Om Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser

Opprettet: 1970

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Klagenemnda for industrielle rettigheter, Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo

Eget nettsted: www.meklingsnemnda.no

Medlemmer (pr. 22. juni 2023)

  • Erlend Haaskjold (leder)
  • John S. Guldbrandsen (fast juridisk medlem)
  • Sigrid Toft Fløystad (varamedlem)
  • Håkon Tysnes Kåsin (varamedlem)