Faglig utvalg for ressursforskning

Faglig utvalg for ressursforskning er en formell møtearena mellom forskere ved Havforskingsinstituttet og utvalgte representanter fra fiskerinæringen, representert ved Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag og Pelagisk Forening. Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet er observatører. Formålet med utvalget er å utveksle informasjon om forvaltningsrettet forskning og næringens erfaringer. Næringen kan fremme innspill og gi råd om forsknings- og overvåkingsfaglige problemstillinger og prioriteringer.

Om Faglig utvalg for ressursforskning

Opprettet: 2015

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen

Eget nettsted: www.hi.no

Medlemmer (pr. 23. juni 2023)

 • Kåre Heggebø (Leder) (Norges Fiskarlag)
 • Solveig Strand (Norges Fiskarlag)
 • Jan Ivar Maråk (Norges Fiskarlag)
 • Øystein Sulebak Ormbostad (Norges Kystfiskarlag)
 • Rose-Mari Berge (Pelagisk Forening)
 • Ole Thomas Albert (Havforskningsinstituttet)
 • Bjarte Bogstad (Havforskningsinstituttet)
 • Guldborg Søvik (Havforskningsinstituttet)
 • Geir Huse (Havforskningsinstituttet)
 • Cecilie Kvamme (Havforskningsinstituttet)
 • Observatører
  • Anne Kjos Veim (Fiskeridirektoratet)
  • Elisabeth Norgård Gabrielsen (Nærings- og fiskeridepartementet)