Rådet for drivstoffberedskap

Rådet for drivstoffberedskap er et rådgivende organ for Nærings- og fiskeridepartementet i spørsmål om drivstoffberedskap og inngår i departementets beredskapsorganisasjon ved kriser. Rådet er permanent og ble opprettet i 2019

Underlagt
Nærings- og fiskeridepartementet - Administrasjonsavdelingen

Type organ
Råd

Oppnevnt av
Departementet

Hjemmel
Forskrift

Sekretariatsordning

Sekretariat hos annet forvaltningsorgan og / eller med andre styrer, råd, utvalg og nemnder

Interesserepresentasjon blant deltakerne
Nei

Geografisk virkeområde
Nasjonalt

Sammensetning
Departement og privat virksomhet

Medlemmer

 • Alexandre Guindos, leder, 11.03.2019
 • Elisabeth Bolstad, nestleder, 16.08.2021
 • Kurt Arne Benonisen, 20.06.2019
 • Audun Enger-Olsen, 11.03.2019
 • Iver Faukstad, 25.04.2023
 • Trond Skyrud Jensen, 31.10.2019
 • Morten Hustad Kleven, 11.03.2019
 • Elisabeth Sæther, 06.03.2019
 • Maria Urheim, 01.02.2023

 

 • Helge Baksaas, 11.03.2019 – personlig varamedlem for Elisabeth Bolstad
 • Lars Belbo, 05.03.2019 – personlig varamedlem for Elisabeth Sæther
 • Ole-Petter Bjørdal, 05.03.2019 – personlig varamedlem for Kurt Arne Benonisen
 • Jon Eriksrud, 18.01.2021 – personlig varamedlem for Audun Enger-Olsen
 • Rune Martinsen, 11.03.2019 – personlig varamedlem for Alexandre Guindos
 • Odd Kjelby, 31.10.2019 – personlig varamedlem for Trond Skyrud Jensen
 • Jan Magnus Kleven, 11.03.2019, personlig varamedlem for Morten Hustad Kleven
 • Arne Georg Ljungmann, 08.03.2019, personlig varamedlem for Maria Urheim
 • Øivind Munthe-Kaas, 25.04.2023, personlig varamedlem for Iver Faukstad