Permanente styrer, råd og utvalg

Rådet for drivstoffberedskap

Rådet for drivstoffberedskap er et rådgivende organ for Nærings- og fiskeridepartementet i spørsmål om drivstoffberedskap og inngår i departementets beredskapsorganisasjon ved kriser. Rådet er permanent og ble opprettet i 2019

Underlagt
Nærings- og fiskeridepartementet - Administrasjonsavdelingen

Type organ
Råd

Oppnevnt av
Departementet

Hjemmel
Forskrift

Sekretariatsordning

Sekretariat hos annet forvaltningsorgan og / eller med andre styrer, råd, utvalg og nemnder

Interesserepresentasjon blant deltakerne
Nei

Geografisk virkeområde
Nasjonalt

Sammensetning
Departement og privat virksomhet

Medlemmer

 • Erik Støhle, leder, 15.02.2021 -
 • Rune Martinsen, nestleder, 11.03.2019 -
 • Kurt-Arne Benonisen, 20.06.2019 -
 • Elisabeth Bolstad, 16.08.2021 -
 • Audun Enger-Olsen, 11.03.2019 -
 • Trond Skyrud Jensen, 31.10.2019 -
 • Morten Hustad Kleven, 11.03.2019 -
 • Elisabeth Sæther, 06.03.2019 -
 • Erik Hatlebakk, 28.03.2022 -

 • Helge Baksaas, 11.03.2019 -
  varamedlem
  Personlig vara for Elisabeth Bolstad
 • Lars Belbo, 05.03.2019 -
  varamedlem
  Personlig vara for Elisabeth Sæther
 • Ole-Petter Bjørdal, 06.03.2019 -
  varamedlem
  Personlig vara for Kurt-Arne Benonisen
 • Jon Eriksrud, 18.01.2021 -
  varamedlem
  Personlig vara for Audun Enger-Olsen
 • Alexandre Guindos, 11.03.2019 -
  varamedlem
  Personlig vara for Rune Martinsen
 • Odd Kjelby, 31.10.2019 -
  varamedlem
  Personlig vara for Trond Skyrud Jensen
 • Jan Magnus Kleven, 11.03.2019 -
  varamedlem
  Personlig vara for Morten Hustad Kleven
 • Arne Georg Ljungmann, 08.03.2019 -
  varamedlem
  Personlig vara for Erik Hatlebakk
 • Ada Helen Schjelderup, 06.03.2019 -
  varamedlem
  Personlig vara for Erik Støhle