Styret for Eksportfinansiering Norge (Eksfin)

Eksfin er en statlig forvaltningsbedrift, med formål om effektiv forvaltning av finansieringsordninger for verdiskapende eksport. Virksomheten forvalter det offentlige eksportfinansieringstilbudet til næringslivet i tillegg til enkelte andre ordninger og oppgaver.

GIEK og Eksportkreditt Norge ble slått sammen til Eksportfinansiering Norge (Eksfin) 1. juli 2021. Tilbudet og ordningene som GIEK og Eksportkreditt Norge har hatt ansvar for er videreført i Eksfin.

Styret

  • Morten Støver (styreleder), 01.8.2023 - 31.07.2025
  • Preben Aakerman (ansattvalgt styremedlem), 16.08.2022 - 16.08.2024
  • Ingelise Arntsen (styremedlem), 01.8.2023 - 31.07.2025
  • John G. Bernander (styremedlem), 01.8.2023 - 31.07.2025
  • Lars Erik Grødal (styremedlem), 01.8.2023 - 31.07.2025
  • Siri Beate Hatlen (styremedlem),01.8.2023 - 31.07.2025
  • Leiv Kallestad (styremedlem), 01.8.2023 - 31.07.2025
  • Maria Risberg (ansattvalgt styremedlem), 16.08.2022 - 16.08.2023
  • Linda Litlekalsøy Aase (styremedlem), 01.08.2023 - 31.07.2025