Teknologirådet

Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som skal identifisere viktige teknologiutfordringer og fremme bred offentlig debatt om muligheter og konsekvenser ved ny teknologi - for samfunnet og for den enkelte. Rådet skal gi innspill om teknologiske valg til Stortinget og øvrige myndigheter.

Om Teknologirådet

Opprettet: 1999

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Kongens gate 14, 0153 Oslo

Eget nettsted: http://teknologiradet.no

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som skal identifisere viktige teknologiutfordringer og fremme bred offentlig debatt om muligheter og konsekvenser ved ny teknologi - for samfunnet og for den enkelte. Rådet skal gi innspill om teknologiske valg til Stortinget og øvrige myndigheter.

Aktive medlemmer (pr. 12/17/2020)

 • Sverre Gotaas Leder
 • Anne Cathrin Østebø Medlem
 • Bjørn K. Haugland Medlem
 • Kristin Vinje Medlem
 • Siri Vasshaug Medlem
 • Tanja Storsul Medlem
 • Anne Ingeborg Myhr Medlem
 • Damoun Nassehi Medlem
 • Håvard Haarstad Medlem
 • Helene Falch Fladmark Medlem
 • Reidun Høllesli Medlem
 • Morten Breivik Medlem
 • Marit Aursand Medlem
 • Aris Kaloudis Medlem
 • Kari Forthun Medlem