Teknologirådet

Teknologirådet er et uavhengig, offentlig organ som skal identifisere viktige teknologiutfordringer og fremme bred offentlig debatt om muligheter og konsekvenser ved ny teknologi - for samfunnet og for den enkelte. Rådet skal gi innspill om teknologiske valg til Stortinget og øvrige myndigheter. Teknologirådet skal ha 15 ordinære medlemmer, som oppnevnes av Kongen for inntil fire år av gangen.

Om Teknologirådet

Opprettet: 1999

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Kongens gate 14, 0153 Oslo

Eget nettsted: www.teknologiradet.no

Medlemmer (pr. 22. juni 2023)

 • Sverre Gotaas (leder)
 • Marit Aursand (medlem)
 • Morten Breivik (medlem)
 • Helene Falch Fladmark (medlem)
 • Kari Forthun (medlem)
 • Bjørn Kjærand Haugland (medlem)
 • Reidun Høllesli (medlem)
 • Håvard Haarstad (medlem)
 • Aris Kaloudis (medlem)
 • Anne Ingeborg Myhr (medlem)
 • Damoun Nassehi (medlem)
 • Tanja Storsul (medlem)
 • Siri Vasshaug (medlem)
 • Kristin Vinje (medlem)
 • Anne Cathrin Østebø (medlem)