Forsiden

Rådet for matvareberedskap

Rådet for matvareberedskap er et rådgivende organ for NFD ved beredskapsplanlegging og ved kriser i fredstid. Organet skal også fungere som NFDs kriseorganisasjon innenfor sin sektor.

Om Rådet for matvareberedskap

Opprettet: 2003

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Postboks 8090 Dep., 0032 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Rådet for matvareberedskap er et rådgivende organ for NFD ved beredskapsplanlegging og ved kriser i fredstid. Organet skal også fungere som NFDs kriseorganisasjon innenfor sin sektor. 1 møte 2018. Kostnad kr. 500.

Aktive medlemmer (pr. 25.05.2021)

  • Harald A. Kalvøy (leder)
  • Torbjørn Nyberget (nestleder)
  • John Helge Selliseth (medlem)
  • Knut Inge Aaland (medlem)
  • Aniela Gjøs (medlem)
  • Ingvill Størksen (varamedlem)
  • Jan van der Burg (varamedlem)
  • Benno Graser (varamedlem)
  • Are Bakken (varamedlem)
  • Øyvind Boiesen (varamedlem)