Rådet for matvareberedskap

Rådet for matvareberedskap er et rådgivende organ for NFD ved beredskapsplanlegging og ved kriser i fredstid. Organet skal også fungere som NFDs kriseorganisasjon innenfor sin sektor.

Om Rådet for matvareberedskap

Opprettet: 2003

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Postboks 8090 Dep., 0032 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Rådet for matvareberedskap er et rådgivende organ for NFD ved beredskapsplanlegging og ved kriser i fredstid. Organet skal også fungere som NFDs kriseorganisasjon innenfor sin sektor. 1 møte 2018. Kostnad kr. 500.

Aktive medlemmer (pr. 5/25/2021)

  • Harald A. Kalvøy Leder
  • Torbjørn Nyberget Nestleder
  • John Helge Selliseth Medlem
  • Knut Inge Aaland Medlem
  • Aniela Gjøs Medlem
  • Svein Dagfinn Solvik Varamedlem
  • Jan van der Burg Varamedlem
  • Benno Graser Varamedlem
  • Are Bakken Varamedlem
  • Øyvind Boiesen Varamedlem