Norsk Akkrediterings klageutvalg

Klageutvalget skal foreta selvstendige og endelige beslutninger i klager på beslutninger om akkreditering eller GLP, etter at Norsk Akkreditering har fremlagt sin vurdering av saken.

Norsk Akkrediterings klageutvalg består av leder, nestleder og ytterligere ett medlem av Norsk Akkrediterings representantskap. Klageutvalget skal foreta selvstendige og endelige beslutninger i klager på beslutninger om akkreditering eller GLP, etter at Norsk Akkreditering har fremlagt sin vurdering av saken. Det skal tas habilitetshensyn ved klagebehandling. Dersom et medlem av klageutvalget er å anse som inhabil, skal representantskapet utpeke en erstatter for dette medlemmet.

Om Norsk Akkrediterings klageutvalg

Opprettet: 2007

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Fetveien 99, 2007 Kjeller