Konkurranseklagenemnda

Konkurranseklagenemnda er klageinstans for alle vedtak som Konkurransetilsynet fatter unntatt vedtak etter pristiltaksloven.

Eget nettsted

 

Om nemnda
Permanent, opprettet 2017

Underlagt
Nærings- og fiskeridepartementet - Avdeling for konkurransepolitikk, selskapsrett og næringsøkonomi

Type organ
Nemnd

Oppnevnt av
Kongen

Hjemmel
Kongelig resolusjon

Sekretariatsordning
Sekretariat hos annet forvaltningsorgan og / eller med andre styrer, råd, utvalg og nemnder

Interesserepresentasjon blant deltakerne
Nei

Geografisk virkeområde
Nasjonalt

Sammensetning
Departementet deltar ikke

Kontakt
Postadresse
Postboks 511 Sentrum, 5805 Bergen

Medlemmer

  • Bjørn Erik Hansen,10.02.2020 - 10.02.2024
  • Tyra Merker,10.02.2020 - 10.02.2024