Konkurranseklagenemnda

Konkurranseklagenemnda er klageinstans for alle vedtak som Konkurransetilsynet fatter unntatt vedtak etter pristiltaksloven.

Eget nettsted

 

Om nemnda
Permanent, opprettet 2017

Underlagt
Nærings- og fiskeridepartementet - Avdeling for konkurransepolitikk og næringsøkonomi

Type organ
Nemnd

Oppnevnt av
Kongen

Hjemmel
Kongelig resolusjon

Sekretariatsordning
Sekretariat hos annet forvaltningsorgan og / eller med andre styrer, råd, utvalg og nemnder

Interesserepresentasjon blant deltakerne
Nei

Geografisk virkeområde
Nasjonalt

Sammensetning
Departementet deltar ikke

Kontakt
Postadresse
Postboks 511 Sentrum, 5805 Bergen

Medlemmer

  • Karin Fløistad (leder), 01.04.2023 – 31.03.2029
  • Bjørn Erik Hansen, 10.02.2020 – 10.02.2028
  • Tyra Merker, 10.02.2020 – 10.02.2028
  • Tore Lunde, 01.04.2021 – 31.03.2025
  • Ronny Gjendemsjø, 01.04.2021 – 31.03.2025
  • Elisabeth Styrvold Wiggen, 01.04.2021 – 31.03.2025
  • Frode Steen, 01.01.2021 – 31.12.2024
  • Teis Lunde Lømo, 01.06.2023 – 01.06.2028