Norsk Akkrediterings representantskap

Representantskapet skal bidra til at Norsk Akkreditering opererer i henhold til kravene i ISO/IEC 1701. Representantskapet skal være et rådgivende organ for Norsk Akkreditering.

Hovedpunkter i mandat

Det er opprettet en komite som benevnes Norsk Akkrediterings representantskap. Bakgrunnen for etableringen er at standarden for drift av akkrediteringsorgan, ISO/IEC 17011, stiller krav til etableringen av en komite med bred interesserepresentasjon som skal fungere som en rådgiver for Norsk Akkreditering i tilknytning til etatens innretting, drift og utvikling. Representantskapet skal bidra til at Norsk Akkreditering opererer i henhold til kravene i ISO/IEC 1701. Representantskapet skal være et rådgivende organ for Norsk Akkreditering.

Om Norsk Akkrediterings representantskap

Opprettet: 2007

Kontakt

Postadresse: 2007 Kjeller