Rådet for bygg- og anleggsberedskap

Rådgivende organ for Nærings- og fiskeridepartementet ved beredskapsplanlegging og ved kriser i fredstid.

Organet skal også fungere som NFDs krigstidsorganisasjon innenfor sin sektor. Rådet ble rekonstituert iht. ny forskrift for bygg- og anleggsberedskap av 1. juli 2013.

Om Rådet for bygg- og anleggsberedskap

Opprettet: 1998

Type: Råd

Kontakt

Postadresse: Nærings- og fiskeridepartement, Postboks 8090 Dep., 0032 Oslo

Medlemmer (pr. 23.11.2023)

 • Øivind Larsen (leder)
 • Elin Vigrestad
 • Rune Halvorsen
 • Julie Brodtkorb
 • Anders Geirsta
 • Kari Sandberg
 • Geir Flåta

Varamedlemmer (pr. 23.11.2023) 

 • Ane Kari Vestre
 • Oddmund Lefdal
 • Renate Berget
 • Solvår Milach Strand
 • Trond Pettersen Valeur
 • Jan Olaf Dukan
 • Erik Frogner