Regelrådet

Regelrådet skal granske utformingen av forslag til nytt eller endret regelverk, både lover og forskrifter, som påvirker næringslivets arbeidsbetingelser og øvrige relevante forhold. Regelrådet skal ta stilling til om det er gjennomført konsekvensvurderinger etter de krav som utredningsinstruksen stiller. Regelrådet kan vurdere hvorvidt nytt eller endret regelverk er utformet slik at målene oppnås til en, relativt sett, lav kostnad for næringslivet.

Eget nettsted

 

Detaljer
Permanent, opprettet 2015

Underlagt
Nærings- og fiskeridepartementet - Næringspolitisk avdeling

Type organ
Råd

Oppnevnt av
Kongen

Hjemmel
Kongelig resolusjon

Sekretariatsordning
Eget sekretariat

Interesserepresentasjon blant deltakerne
Nei

Geografisk virkeområde
Nasjonalt

Sammensetning
Departementet deltar ikke

Kontakt
Postadresse

Kartverksveien 21, 3511 Hønefoss

Medlemmer

  • Sandra Henriette Riise, leder, 01.01.2015 - 01.04.2024
  • Just Hjalmar Johansen, 01.01.2015 - 15.02.2023
  • Siri Pettersen Strandenes, 01.01.2015 - 01.04.2024