Klagenemda for industrielle rettigheter

Klagenemda for industrielle rettigheter er et uavhengig, domstolslignende organ som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet, og som etter klage overprøver avgjørelsen innenfor patent-, varemerke-, og designrettigheter, samt avgjørelser i forhold til foretaksnavn og edelmetalloven. Underlagt Forsknings- og innovasjonsavdelingen i NFD

Om Klagenemda for industrielle rettigheter

Opprettet: 2013

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Klagenemda for industrielle rettigheter er et uavhengig, domstolslignende organ som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet, og som etter klage overprøver avgjørelsen innenfor patent-, varemerke-, og designrettigheter, samt avgjørelser i forhold til foretaksnavn, edelmetalloven og

Aktive medlemmer (pr. 11/27/2019)

  • Lill Anita Skålbones Grimstad Leder
  • Elisabeth Ohm Nestleder