Klagenemnda for industrielle rettigheter

Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) er et faglig uavhengig statlig klageorgan som behandler klager på vedtak fattet av Patentstyret. De fleste klagesakene som KFIR mottar behandles av paneler satt sammen av deltakere fra nemndas ledelse og eksterne eksperter. Det er totalt rundt 25 eksterne eksperter tilknyttet nemnda, fordelt på forskjellige tekniske og juridiske områder. Nærings- og fiskeridepartementet utnevner de eksterne ekspertene for perioder på tre år av gangen, etter forslag fra KFIR.

Om Klagenemnda for industrielle rettigheter

Opprettet: 2013

Type: Nemnd

Kontakt

Postadresse: Grev Wedels plass 9, 0151 Oslo

Les mer på på nemdas nettsted: www.kfir.no