Styret i Garantikassen for fiskere

Styret har til oppgave å lede Garantikassen for fiskere. De ansatte velger 1 representant.

Om Styret i Garantikassen for fiskere

Opprettet: 1980

Kontakt

Postadresse: Pirsenteret, Postboks 1244, 7462 Trondheim

Eget nettsted: http://www.garantikassen.no/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

GARANTIKASSEN FOR FISKERE er en virksomhet underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Garantikassen for fiskere (GFF) ledes av et styre på 5 medlemmer og daglig leder som har det øverste administrative og faglige ansvar for virksomheten. GFF administrerer for tiden følgende ordninger: Dagpenger for fiskere og fangstfolk, pensjonstrygden for fiskere, garantiordningen og refusjon av grunnavgift på mineralolje, tilskudd til drivstoff for kystrekeflåten samt kompensasjonsordningen for CO2-avgift.

Full mandattekst Styret i Garantikassen for fiskere

Aktive medlemmer (pr. 08.03.2024)

 • Knut Werner Hansen (leder)
 • Jan Petter Børresen (nestleder)
 • Bjørg Borger (medlem)
 • Line W. Larsen (medlem)
 • Jorid Helgetun (medlem)
 • Arne Ringstad (varamedlem)
 • Marianne Sandstad (varamedlem)
 • Mathilde Lunde (varamedlem)
 • Hilde Andersen (varamedlem)
 • Geir Evensen (observatør)
 • Nina Anette Hongseth (observatør)