Styret i Garantikassen for fiskere

Styret har til oppgave å lede Garantikassen for fiskere. De ansatte velger 1 representant.

Om Styret i Garantikassen for fiskere

Opprettet: 1980

Kontakt

Postadresse: Pirsenteret, Postboks 1244, 7462 TRONDHEIM, 7462

Eget nettsted: http://www.garantikassen.no/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

GARANTIKASSEN FOR FISKERE er en virksomhet underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Garantikassen for fiskere (GFF) ledes av et styre på 5 medlemmer og daglig leder som har det øverste administrative og faglige ansvar for virksomheten. GFF administrerer for tiden følgende ordninger: Dagpenger for fiskere og fangstfolk, pensjonstrygden for fiskere, garantiordningen og refusjon av grunnavgift på mineralolje samt kompensasjonsordningen for CO2-avgift.

Full mandattekst Styret i Garantikassen for fiskere

Aktive medlemmer (pr. 11/25/2021)

  • Knut Werner Hansen Leder
  • Jan Børresen Nestleder
  • Bjørg Borger Medlem
  • Linn Irén Humlekjær Medlem
  • Arne Ringstad Varamedlem
  • Marianne Sandstad Varamedlem
  • Geir Evensen Observatør