Baneseksjonen

Baneseksjonen ivaretar statens eierinteresser i Vygruppen AS (tidligere NSB AS), Bane NOR SF, Mantena AS, Entur AS og Norske Tog AS. Baneseksjonen har videre ansvaret for behandling og gjennomføring av jernbanepolitiske saker, bl.a. strategisk utvikling, plan- og budsjettarbeid, andre økonomisaker og juridiske saker. Seksjonen jobber blant annet med etatsstyring av Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn, rammevilkår for jernbanesektoren, internasjonale jernbanespørsmål og lov- og forskriftsarbeid i tillegg til regelverk for taubaner og fornøyelsesinnretninger.

Seksjonen arbeider med saker som angår skinnegående transport og taubaner. Rammevilkår for jernbanesektoren. Etatsstyring av Jernbaneverket og Statens jernbanetilsyn. Forvaltning av statens eierinteresser i Vygruppen AS (tidligere NSB AS). Budsjett- og økonomisaker, forhandlinger om statlig kjøp av persontrafikktjenester på jernbanen. Analyser og utredninger vedrørende jernbanesektoren, internasjonale jernbanespørsmål, tilsynsoppgaver, langtidsplaner, lov- og forskriftsarbeid i banesektoren og andre juridiske og administrative saker.

Til toppen