Baneseksjonen

Baneseksjonen ivaretar statens eierinteresser i NSB AS, Bane NOR SF, Mantena AS, Entur AS og Norske Tog AS. Baneseksjonen har videre ansvaret for behandling og gjennomføring av jernbanepolitiske saker, bl.a. strategisk utvikling, plan- og budsjettarbeid, andre økonomisaker og juridiske saker. Seksjonen jobber blant annet med etatsstyring av Jernbanedirektoratet og Statens jernbanetilsyn, rammevilkår for jernbanesektoren, internasjonale jernbanespørsmål og lov- og forskriftsarbeid i tillegg til regelverk for taubaner og fornøyelsesinnretninger.

Seksjonen arbeider med saker som angår skinnegående transport og taubaner. Rammevilkår for jernbanesektoren. Etatsstyring av Jernbaneverket og Statens jernbanetilsyn. Forvaltning av statens eierinteresser i NSB AS. Budsjett- og økonomisaker, forhandlinger om statlig kjøp av persontrafikktjenester på jernbanen. Analyser og utredninger vedrørende jernbanesektoren, internasjonale jernbanespørsmål, tilsynsoppgaver, langtidsplaner, lov- og forskriftsarbeid i banesektoren og andre juridiske og administrative saker.

Til toppen