1921: "Neppe Skipsleilighet foer august"

30. juni 1921 telegraferte nytiltrådt statsminister Otto Blehr til Haakon Martin Five for å få ham med som ny landbruksminister i sin andre regjering. Men Five var i USA ... .

Det var gått nesten 20 år siden den nå 74 år gamle Blehr var statsminister sist i 1902-1903. I mellomtiden hadde han vært innom Gunnar Knudsens andre regjering både i 1915 og i 1917-1920. I den siste runden hadde han som justisminister  hatt provianterings- og landbruksminister Five som statsrådkollega det siste året.

Nå, åtte dager etter utnevnelsen til statsminister, telegraferer Blehr til Five - som siden oktober 1920 er norsk landbruksattaché i USA og nå skal befinne seg i Portland, Maine på USAs østkyst:

"... Stillingen som landbruksminister er forbeholdt Dem. Man imøteser ... meddelelse om tiden for Deres hjemkomst. Statsminister Blehr".

Five, som i stedet befinner seg i Midtvesten - i Alexander, North Dakota - svarer likevel nokså raskt:

"Er villig gaa inn i Regjeringen Stop Kan ikke opgi ankomsttid foer tilbake Oestkysten Stop Neppe Skipsleilighet foer august Stop Haakon Five".

Haakon M. Five

Haakon M. Five. (Foto: Borgens Atelier/Stortingsarkivet).

Statsrådsprotokollen viser at Five ble utnevnt til statsråd og sjef for Landbruksdepartementet en drøy måned senere, 26. juli 1921. Så da kom  kanhende han og familien seg hjem raskere enn først antatt. I mellomtiden ble departementet styrt av kirkestatsråd og gårdbruker Martin Olsen Nalum.

Egentlig hadde Five, gårdbruker fra Kvam i Nord-Trøndelag og sosialøkonom, nå tenkt seg noen års pause fra politikken - blant annet for videre landbruksstudier i Roma. Da Blehrs andre regjering gikk av snaut to år etter, i mars 1923, fortsatte han i alle fall som landbruksattaché i USA.

Fives første stilling etter Landbrukshøyskolen var som lærer på Semb landbruksskole i Asker 1905-1914. I denne tiden tok han også sosialøkonomisk embetseksamen, etter studier i Sveits og Norge.Han tok over farsgården i 1917, og var samtidig konstituert rasjoneringsdirektør 1917-1919. Dette førte ham inn i regjeringen Knudsen som provianteringsminister.

Fra 1927 var Five fylkesmann i Nord-Trøndelag, avbrudt av nye runder som landbruksminister i Johan L. Mowinckels første regjering 1924-1926 og Mowinckels tredje regjering 1933-1935. Five ble ansett som Venstres fremste landbrukspolitiker i mellomkrigstiden, og Venstre-leder Mowinckels "kronprins".

I juni 1941 ble Five avsatt som fylkesmann av okkupasjonsmyndighetene, og forvist til gården i Kvam. Der døde han i 1944, bare 63 år gammel.

Mowinckel III Victoria Terrasse

I Johan L. Mowinckels tredje regjering 1933-1935 gjorde Haakon M. Fives 
regjeringsansiennitet at han hadde rang etter stats- og utenriksminister
Mowinckel. Bildet viser en regjeringskonferanse i Statsrådsalen på Victoria
Terrasse. Five sitter på Mowinckels høyre side (nummer fire fra venstre). (Foto: Wikipedia).

Kilde:
Riksarkivet/Statsministeren 1921-1924 (journalsaker).