1930: Statsråd i Nidaros

Onsdag 30. juli 1930 kl. 09.30 ledet kong Haakon VII det trolig første og til nå siste statsrådsmøtet i Nidaros siden middelalderen. Møtet ble holdt i Stiftsgården i Munkegaten. Årsaken var at konge, kronprins og flertallet i Johan L. Mowinckels andre regjering var i byen i flere dager på grunn av 900-årsminnet for Olav II Haraldssons død i slaget på Stiklestad.


Statsrådsprotokollen viser at kong Haakon hadde med seg fire av de åtte regjeringsmedlemmene i statsrådsmøtet i Nidaros 30. juli 1930: stats- og utenriksminister Mowinckel, kirke- og undervisningsminister Sigvald Hasund, finansminister Per Berg Lund, justisminister Haakon Evjenth og forsvarsminister Torgeir Anderssen-Rysst. Protokollen ble ført av konstituert statsrådsekretær Bredo Rolsted. (Foto: Statsministerens kontor).

7. august utbetalte Statssekretariatet kr. 303,80 til konstituert  statsrådsekretær Rolsted, for "kost og skyss på reise til Nidaros i a.a. statsråd i Nidaros 30/7-30 for statsr.-sekr med assistent.

I 1930 var Nidaros det offisielle navnet på byen ved oset av Nidelven. Det var vedtatt av Stortinget i juni 1929, som følge av den fornorskningen av bispedømme- og fylkesnavn som var vedtatt fra 1. januar 1919. Da var Trondhjems stift blitt Nidaros bispedømme og Trondhjems domkirke Nidaros domkirke.

Den lokale motstanden mot å gå bort fra Trondhjem som bynavn var imidlertid så kraftig at Stortinget allerede i mars 1931 måtte oppheve navneendringen. En liten fornorskning ble det likevel, for nå ble byens offisielle navn Trondheim og ikke Trondhjem.


Stiftsgården i Trondheim. (Foto: Wikipedia).

Nidaros og Stiklestad
Ved kirkejubileet i Nidaros og på Stiklestad ved Olsok 1930, var det offisielle Norge representert ved kong Haakon VII, dronning Maud, kronprins Olav, 77 stortingsrepresentanter, statsminister Mowinckel og seks av de åtte statsrådene og 15 høyesterettsdommere.

Av kirkelige gjester kunne verten, biskop Johan Støren i Nidaros, motta alle sine kolleger unntatt Oslos sykmeldte Johan Lunde, en rekke utenlandske biskoper med Sveriges erkebiskop Nathan Söderblom i spissen, og mer enn 300 prester.

Nidarosdomen 1930
Bispeprosesjon ved Nidarosdomen ved Olsok 1930. Fremst går Nidaros biskop Johan Støren (nærmest kamera) og Sveriges erkebiskop Nathan Söderblom (med bispestav). (Foto: Trondheim byarkiv).

Mandag 28. juli kl. 11.00 ble Nidarosdomens gjenreiste vestskip vigslet. Tirsdag 29. juli kl. 10.30 var det høymesse i Stiklestad kirke før friluftsgudstjeneste og jubileumsstevne med 40.000 deltagere på slettene nedenfor Olavsstøtten. Om kvelden var det festmøte i Nidarosdomen. Onsdag 30. juli var det mottagelse i Nidarosdomen.


Friluftsgudstjenesten på Stiklestad 29. juli 1930. (Foto: Verdalsbilder).

Parallelt jubileum
Samtidig foregikk Den katolske kirkes feiring av Olavsfesten - også den i Nidaros og på Stiklestad, også den med gjester fra flere land.

Tallmessig var den katolske feiringen betydelig mer beskjeden enn den lutherske. Forholdet mellom lutheranere og katolikker var på den tiden, i Norge og ellers i verden, slik at en felles feiring ikke var mulig.