1943: Norsk-britisk propagandakrig over Danmark

Natt til tirsdag 5. april 1943 slapp fly fra det britiske Royal Air Force 250.000 flyveblad over Jylland og deler av Fyn i Danmark. Det var statsminister Johan Nygaardsvold som drev propagandakrig.

Det norske flyvebladet som RAF droppet over Danmark natt til 5. april 1943. (Foto: SMK).

Nygaardsvolds hilsen til "Broderfolket" tar utgangspunkt i at de to nabolandene ble angrepet av tyske styrker 9. april tre år tidligere. Statsministeren skriver at okkupasjonen den første tiden har artet seg forskjellig, men legger til at "også i Danmark trer etter hvert Tysklands sanne ansikt tydeligere fram".

Uttrykket "Ånden fra 1864 lever" viser til Danmarks nederlag i den andre slesvigske krig, da landets grense mot det senere Tyskland ble Kongeåen. I 1920 ble grensen etter folkeavstemning i den nordlige delen av Slesvig, flyttet sørover slik at Sønderjylland igjen ble dansk.

Kontorsjef Tor Gjesdal i Regjeringens informasjonskontor, som sorterte under statsministeren, var fornøyd med det som vel var hans initiativ. I et notat til Nygaardsvold 10. april 1943, skriver han:

"Statsministeren. Fortrolig. Dette ble kastet ned i et antall av 250.000 natt til tirsdag 5. april, over storparten av Jylland, delvis også over Fyn.      Jeg synes det tar seg pent ut, og engelskmennene har satt det norske flagg øverst også - som seg hør og bør!.

Eksemplaret kan beholdes                                    
10/4 TG".

Kontorsjef Tor Gjesdal ved skrivebordet i Regjeringens informasjonskontor i London i 1945 (foto: Arbark). Til høyre hans notat til statsministeren 10. april 1943. (Foto: SMK).

Kilde:
Johan Nygaardsvolds papirer i Arbeiderbevegelsens arkiv.