1945: Juleforberedelser hos statsministeren

Julen 1945 var den andre i Oslo i Statsministerens kontors historie siden den spede starten i oktober 1939. Einar Gerhardsens andre regjering hadde overtatt etter hans samlingsregjering. Det var tid for juleforberedelser.

For eksempel måtte noen nå kunngjøre hvordan arbeidstiden skulle være i den første fredelige jule- og nyttårshelgen. Før krigen var dette trolig blitt gjort av Statsrådsekretariatet, som i statskalenderen var blitt omtalt som "Regjeringens felleskontor" omtrent siden 1814. Nå valgte Statsministerens kontor å gjøre det, i rundskriv fra statsministeren selv:

"Ad. Arbeidstiden i departementene i tiden mellom jul og nyttår.
Det meddeles herved at kontortiden julaften skal være fra kl. 9 til kl. 12. I tiden fra og med 27/12 til og med 31/12 skal departementenes kontortid være som vanlig.

Jeg skal be om at departementenes forskjellige avdelinger og de kontorer som hører under de enkelte departementer får melding om denne bestemmelse.

Oslo, den 6. desember 1945
Einar Gerhardsen (sign.)
"

En snau uke etter er Statsministerens kontor i full gang med å forberede julemiddag for regjeringen på Frognerseteren. 12. desember sender statsministersekretær Helge Schult brev til sjefen for Forsynings- og gjenreisningsdepartementet, med opplysninger om hva som må rekvireres av mat og drikke hos forskjellige leverandører i byen:

"Hr. Oscar Torp
Forsyningsdepartementet

Regjeringens middag søndag den 16. des. kl. 18.
...
P. M. Jensen, Torggt. 5b: 10 kg svinestek, 1 kg kaffe, 3 bokser fløte
Halvorsens Conditori: 20 egg, 5 l melk, 2 kg sukker
A/S Vinmonopolet: 4 fl. hetvin, 12 fl. rødvin, 1 fl. likør, 1 fl. cognac
... og et passende kvantum røkesaker
".


Det var tidligere forsvarsminister Oscar Torp som fikk jobben med å skaffe mat og drikke til den nye regjeringens julemiddag på Frognerseteren 16. desember 1945. (Foto: Statsministerens kontor).

Kilde:
Riksarkivet/Kopibok Statsministeren 1945-