Aktuelle saker om krisen i Ukraina

Her er en oversikt over aktuelle saker om Ukraina og Russland etter den økte spenningen mellom de landene og  det russiske angrepet på Ukraina 24. februar 2022.

Viser 21-30 av 1010 treff.

 • Norge støtter flytting av WHOs NCD-kontor fra Moskva til København

  15.05.2023 Nyhet Helse- og omsorgsdepartementet

  Regionalkomiteen for WHOs europaregion har i dag vedtatt å flytte kontoret for ikke-smittsomme sykdommer (NCD) fra Moskva til København.

 • Svar på spørsmål om pressefrihet

  12.05.2023 Svar til Stortinget Utenriksdepartementet

  Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Tage Pettersen om hvordan Norge bidrar til å ivareta og forbedre pressefriheten internasjonalt.

 • Statsministerens program veke 20

  12.05.2023 Pressemelding Statsministerens kontor

  Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00. Det er også jamlege møte i Regjeringa sitt sikkerheitsutval (RSU).

 • Forventar at norsk næringsliv følgjer sanksjonane

  12.05.2023 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Utanriksdepartementet har i dag publisert ei påminning om kva russiske fartøy har lov til og ikkje ved hamneanlaup. Alle tenester til russiske fartøy ved hamneanlaup er i utgangspunktet forbode. - Me har klare forventningar til at norsk næringsliv følgjer sanksjonane. Det er straffbart å bryte sanksjonane. Både forsettlege og aktlause handlingar vert ramma, seier utanriksminister Anniken Huitfeldt.

 • Statsministeren møtte Kinas utenriksminister Qin Gang

  12.05.2023 Nyhet Statsministerens kontor

  Bilaterale spørsmål, klima, krigen i Ukraina og menneskerettigheter var tema i møtet mellom statsminister Støre og utenriksminister Qin.

 • Statsministeren møtte Italias president

  11.05.2023 Nyhet Statsministerens kontor

  Statsminister Jonas Gahr Støre hadde møte med Italias president Sergio Mattarella under statsbesøket 11.-12. mai. Tema for møtet var situasjonen i Ukraina, Nato-samarbeid, energisikkerhet og det grønne skiftet.

 • Norge har overtatt lederskapet i Arktisk råd

  11.05.2023 Pressemelding Utenriksdepartementet

  - Vi ser frem til å lede Arktisk råd de to neste årene. Det er viktig at Arktisk råd videreføres som det viktigste internasjonale forumet for arktiske spørsmål, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Vidarefører støtta til Langskip

  11.05.2023 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Regjeringa vidarefører satsinga på karbonfangst og -lagring i Langskip-prosjektet. Det er varsla at prosjektet blir noko forseinka, men det er god dialog med dei involverte partane.

 • Nett-tv

  Revidert nasjonalbudsjett: Et ansvarlig budsjett som gir trygghet for folk i hele Norge

  11.05.2023 Pressemelding Finansdepartementet

  I revidert budsjett prioriterer regjeringen viktige velferdsoppgaver som helse, politi og mottak av flyktninger. Offentlige virksomheter og de som mottar ytelser, får kompensasjon for den høye pris- og lønnsveksten. Regjeringen øker støtten til Ukraina gjennom Nansen-programmet.

 • Revidert nasjonalbudsjett: Regjeringa føreslår tilskot til utleigebustadar i kommunane

  11.05.2023 Pressemelding Kommunal- og distriktsdepartementet

  - Kommunane landet rundt gjer ein kjempeinnsats i å busette eit stort tal flyktningar frå Ukraina. For Arbeiderpartiet og Senterpartiet i regjering er det svært viktig å støtte opp under det viktige arbeidet kommunane gjer. Derfor føreslår regjeringa no tilskot til istandsetting, bygging og kjøp av utleigebustadar i kommunane, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).