Høring - forslag om nytt inntektssystem for kommunene

Som varslet i kommuneproposisjonen for 2016, vil regjeringen foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene. I denne gjennomgangen skal inntektssystemet også ses i sammenheng med kommunereformen. Regjeringens forslag ligger nå ute på høring.

Høringsnotatet kan leses her, og høringsfristen er 1. mars 2016.