Ny utgave av Kontrollutvalgsboken

Nå har det kommet ny utgave av Kontrollutvalgsboken. Målet med denne veilederen er å skape større forståelse av kontrollutvalgets rolle og oppgaver.

Aktørene i egenkontrollen er kommunestyret eller fylkestinget, kontrollutvalget sammen med sekretariatet, administrasjonssjefen og revisor. En god egenkontroll krever samspill mellom disse. For at dette samspillet skal fungere, er det nødvendig at aktørene kjenner både sin egen og hverandres roller. Kontrollutvalgsboken er et nyttig oppslagsverk for aktørene i egenkontrollen. Den første utgaven av Kontrollutvalgsboken kom i 2011. Andre utgave er oppdatert med nye regler og praksis. 

Kontrollutvalgsboken

Offentlige virksomheter kan bestille publikasjoner utgitt av Storting, regjering og departementer fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Gå inn på bestillingsløsningen for offentlige publikasjoner og angi nøyaktig tittel eller publikasjonskode H-2355.