Reglement

Informasjon om regler og bestemmelser som kommer fra departementene.

Viser 301-335 av 335 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Lov om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeisk samarbeidsutvalg m.v. med sentrale forskrifter

  27.03.2000 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

  Lov om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeisk samarbeidsutvalg m.v. med sentrale forskrifter Lovtekst og forskrifter på Lovdata.

 • Lenker til ajourførte lover hos Lovdata

  27.03.2000 Reglement Helse- og omsorgsdepartementet

  Lover som forvaltes av Sosial- og helsedepartementet (hos Lovdata) Denne oversikten inneholder lenker til ajourførte lover hos Lovdata. Stiftelsen Lovdata foretar en løpende ajourføring av lovteksten på grunnlag av nye endringer som vedtas av

 • Lov om 1. og 17. mai som høytidsdager med sentrale forskrifter

  27.03.2000 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

  Lov om 1. og 17. mai som høytidsdager med sentrale forskrifter Lovtekst og forskrifter på Lovdata.

 • Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr med sentrale forskrifter

  27.03.2000 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

  Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr med sentrale forskrifter Lovtekst og forskrifter på Lovdata.

 • Lov om petroleumsvirksomhet, med sentrale forskrifter

  27.03.2000 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

  Lov om petroleumsvirksomhet med sentrale forskrifter Lovtekst og forskrifter på Lovdata.

 • Lover som forvaltes av Utenriksdepartementet (pekere til Lovdata)

  24.03.2000 Reglement Utenriksdepartementet

  Lover og sentrale forskrifter tilknyttet Utenriksdepartementet (hos Lovdata) Denne oversikten inneholder lenker til ajourførte lover og sentrale forskrifter hos Lovdata. Stiftelsen Lovdata foretar en løpende ajourføring av tekstene på grunnlag av

 • Forskrifter for alternativ rapportering av økonomi og tjenestedata - endringer fra 1999 til 2000

  22.03.2000 Reglement Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Forskrifter for alternativ rapportering av økonomi og tjenestedata – endringer fra 1999 til 2000 Forskriftene skal fastsettes som forskrifter for KOSTRA-kommunen for regnskaps- og rapportåret 2000. De kommuner som allerede har fastsatt

 • Forskrifter kommune 2000

  21.03.2000 Reglement Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Forskrifter kommune 2000 Forskrifter for alternativ rapportering av økonomi og tjenestedata - KOSTRA - fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet i medhold av lov om forsøk i offentlig forvaltning. 22.02.2000 Justeringer fra 29.10.99 til

 • Forskrifter kommune 1999

  21.03.2000 Reglement Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Forskrifter kommune 1999 Forskrifter for alternativ rapportering av økonomi og tjenestedata - KOSTRA - fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet i medhold av lov om forsøk i offentlig forvaltning. 15.01.1999 Hovedoversikter 15.01.1999 Balanse

 • Forskrifter fylkeskommune 2000

  21.03.2000 Reglement Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Forskrifter fylkeskommune 2000 Forskrifter for alternativ rapportering av økonomi og tjenestedata - KOSTRA - fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet i medhold av lov om forsøk i offentlig forvaltning. Revidert forsøksforskrift for

 • Endringer i forskrift 28. juni 1999 nr. 722 til Opplæringslova

  06.03.2000 Reglement Kunnskapsdepartementet

  ENDRINGER I FORSKRIFT 28. JUNI 1999 NR. 722 TIL OPPLÆRINGSLOVA I. Forskriftens § 4-21 skal lyde (endringene er kursivert): Vitnemål blir gitt som dokumentasjon for bestått treårig opplæringsløp som gir studie- eller yrkeskompetanse i fag som ikkje

 • Nye reglar om aksjebrev og aksjeeigarbok

  01.03.2000 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Nye reglar om aksjebrev og aksjeeigarbok Klikk her for å laste ned pdf-dokumentet. Hva er pdf?

 • Forskrift 08.02.2000

  08.02.2000 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  FORSKRIFT 08.02.2000 OM GRENSE FOR NÅR OVERFORMYNDERIET SKAL FORVALTE UMYNDIGES MIDLER GITT AV JUSTISDEPARTEMENTET I MEDHOLD AV VERGEMÅLSLOVEN § 63 § 1 Grensen for når overformynderiet plikter å forvalte umyndiges midler som nevnt i vergemålsloven §

 • Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø (arbeidsmiljøloven) med sentrale forskrifter

  07.02.2000 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

  Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø (arbeidsmiljøloven) med sentrale forskrifter Lovtekst og forskrifter på Lovdata. I Ot.prp. nr. 28 (2001-2002) 7. desember 2001 fremmer Arbeids- og administrasjonsdepartementet forslag for Stortinget om endringer i

 • Forskrifter om pass (passforskriften)

  09.12.1999 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Forskrifter om pass (passforskriften) Gitt av Justisdepartementet 9. desember 1999 med hjemmel i lov om pass av 19. juni 1997 nr. 82 § 3 annet ledd, § 6 første og annet ledd og § 9. § 1 Personlig fremmøte Med mindre det foreligger særlige grunner

 • Utredndir_vedlF

  04.09.1999 Reglement Forsvarsdepartementet

  Operativ virksomhet Arbeidsgruppe 5 - Nasjonal kommandostruktur 1 Bemanning Arbeidsgruppen ledes av Fkom Jo Gade FO/SENST Medlemmer: Avd dir Bård Bredrup Knutsen FD II - alternativ støtte oblt Iver Tokstad FD II Rådg Jon Fitje FD II - alternativ

 • Utredndir_vedlH

  04.09.1999 Reglement Forsvarsdepartementet

  Logistikk og diverse Arbeidsgruppe 7 - Konsekvenser for regionale og lokale lager- og verksteder 1 Bemanning Arbeidsgruppen ledes av Ob Arne Dahlberg HFK Medlemmer: Rådg Per MorstadFD III Rådg Anders T GundersenFDIV Oblt Jens P SørensenFO/F Maj Sven

 • Utredndir_vedlA

  04.09.1999 Reglement Forsvarsdepartementet

  Organisering av og deltakere i fellesprosjektet 1 Organisering 2 Beslutningsgruppen 2.1 FD Departementsråd John Lunde Stabsdirektør Morten Tiller Ekspedisjonssjef Finn Landsverk. 2.2 FO

 • Utredndir_vedlJ

  04.09.1999 Reglement Forsvarsdepartementet

  Kompetansegruppe EBA 1 Bemanning Arbeidsgruppen ledes av Regdir Olaf DobloughFBT/Ø Medlemmer: Udir Stig RøgebergFD IV Rådg Bente LinderudFD IV Seksjsj Carl Oscar PedersenFBT/H S rådgiver Bjørn BergesenFBT/H repr FBT Maj Arnfinn KlevenFO/F Maj Terje

 • Utredndir_vedlG

  04.09.1999 Reglement Forsvarsdepartementet

  Operativ virksomhet Arbeidsgruppe 6 - Relokalisering og drift av operativ virksomhet i fred 1 Bemanning Arbeidsgruppen ledes av Fkom Trygve Bruun TRSD Understående fra FD deltar i arbeidsgruppen og støtter undergruppene: Komkapt Geir Gade FD II Rådg

 • Utredndir_vedlD

  04.09.1999 Reglement Forsvarsdepartementet

  Styrkeproduksjon Arbeidsgruppe 3 - Felles forvaltningsutdanning Bemanning Arbeidsgruppen ledes av Fkom Petter AskFO/Ø Medlemmer: Rådg Tor Herman HagenFD IV Rådg Trond HilmoFD III Maj Stig MyrvangHFS Orlkapt Erling DanielsenSST Maj Lasse SandøFO/Ø

 • Utredndir_vedlL

  04.09.1999 Reglement Forsvarsdepartementet

  Logistikk og diverse Arbeidsgruppe 8 - Forsvarets musikk 1 Bemanning Arbeidsgruppen ledes av … FD. Medlemmer: Rådg Trude ValakerFD III Fkons Trine HinnaFD IV Orlkapt Arne KvaløFO/P Maj Tom NettFMKV Arbeidsgruppen gis etter anmodning støtte fra

 • Utredndir_vedlE

  04.09.1999 Reglement Forsvarsdepartementet

  Styrkeproduksjon Arbeidsgruppe 4 - Felles vernepliktsforvaltning og rulleføring 1 Bemanning Arbeidsgruppen ledes av Brig Ole Sannes VPV Medlemmer: Rådg Tor Herman Hagen FD IV Rådg Morten Rognmo FD III reprVPV Kapt Per BergstrømAR Komkapt Arild

 • Utredndir_vedlC

  04.09.1999 Reglement Forsvarsdepartementet

  Styrkeproduksjon Arbeidsgruppe 2 - Utdanning og styrkeproduksjon for HV 1 Bemanning Arbeidsgruppen ledes av: Oblt Bjørn Ganger FD III Medlemmer: Rådg Torkel Brekke FD II Oblt Iver TokstadFD II Maj Tommy RanumØR Orlkapt Per Anders BakkeSST Maj Tor

 • Utredndir_vedlB

  04.09.1999 Reglement Forsvarsdepartementet

  Styrkeproduksjon Arbeidsgruppe 1 - Inspektorater, befalsutdanning, mannskaps-utdanning, fellesutdanning og felles ingeniørtjenester 1 Bemanning Arbeidsgruppen ledes av Brig Ivar AasenTRENR Avd dir Kjersti Klæboe FD II, Komkapt Tor Jørgen Melien FD

 • Utredndir_vedlK

  04.09.1999 Reglement Forsvarsdepartementet

  Retningslinjer for arbeidsgruppenes anbefalinger Arbeidsgruppene skal analysere de respektive oppdrag og presentere analysen for koordineringsgruppen innen 15. september 2000. Arbeidsgruppene skal innenfor samme frist også presentere en komplett

 • Forskrift av 24. august 1999 om justering

  24.08.1999 Reglement Nærings- og fiskeridepartementet

 • Vedtak om inndeling i helseregioner

  13.02.1999 Reglement Helse- og omsorgsdepartementet

  Statsråd: Dagfinn Høybråten Kongelig resolusjon Saksnr.: 99/00055 Dato: 13.02.99 Vedtak om inndeling i helseregioner Det følger av lov 17 juli 1998 om endringer i lov 19 juni 1969 nr 57 om sykehus mv § 2 a og i lov 28 april 1961 nr 2 om psykisk

 • Reglar om førehandstilsegner i skatteretten

  17.12.1998 Reglement Nærings- og fiskeridepartementet

 • Regler for forvaltning av tilskudd til drift av frivillige miljøvernorganisasjoner (kap. 1401 post 70)

  27.11.1998 Reglement Klima- og miljødepartementet

  Reglene er fastsatt i medhold av kap. 11-3.2 i Finansdepartementets funksjonelle krav til økonomiforvaltningen i staten, jf. Økonomireglement for staten §§ 6.2 og 7.2, og iverksettes straks.

 • Avhendingsinstruksen

  19.12.1997 Reglement Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kongelig resolusjon av 19. desember 1997 Instruks om avhending av statlig eiendom m.v (Avhendingsinstruksen) Instruks om fullmakter, fremgangsmåte, prisfastsetting, betalings- og andre avhendingsvilkår ved avhending av statlig fast eiendom eller

 • I-12/99 Om alkoholloven § 1-7c styrer og stedfortrederer - ikrafttredelse og forskrift om dokumentasjon av kunnskaper

  11.12.1997 Reglement Arbeids- og sosialdepartementet

  Rundskriv I-12/99 Om alkoholloven § 1-7c styrer og stedfortreder - ikrafttredelse og forskrift om dokumentasjon av kunnskaper linkdoc030005-990698#doc Forskrift om endring av forskrift av 11. desember 1997 nr 1292 om omsetning av alkoholholdig drikk

 • Lov om aksjeselskaper - Informasjonsbrosjyre om den nye aksjeloven (lov 13 juni 1997 nr 44)

  13.06.1997 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

 • Reglement for departementenes organisasjon og saksbehandling

  30.11.1984 Reglement Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Ved kongelig resolusjon av 23. januar 1981 ble det fastsatt nytt reglement for departementenes organisasjon og saksbehandling med virkning fra 1. februar 1981. Det ble foretatt endringer i reglementet ved Kongelig resolusjon av 30. november 1984.

 • Forskrifter av 27.6.1975

  27.06.1975 Reglement Justis- og beredskapsdepartementet

  Sivilavd. Lov 1927-04-223 § 62. Kode: 9121 (Generell statsadministrasjon) Dato: FOR 1975-06-279517 JD. Forskrift om oppbevaring m.m i bank av verdipapirer og bankbøker under overformynderiets forvaltning Gitt av Justisdepartementet den 27. juni 1975