Tolkningsuttalelser om strafferegistreringsloven 1971