Historisk arkiv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

I det historiske arkivet finner du informasjon fra tidligere regjeringer. For eksempel vil pressemeldinger, nyheter og taler fra en tidligere regjeringsperiode ligge her. Arkivet inneholder også dokumenter hvor innholdet ikke lenger er gyldig, for eksempel utgåtte rundskriv.

Dokumenter som er flyttet til arkivet blir ikke oppdatert, og informasjonen er dermed av historisk art. 

Aktuelle lenker:

Viser 146921-146940 av 191429 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • I-17/2004

  Ny felles forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven

  24.12.2004 Rundskriv Helse- og omsorgsdepartementet

  Rundskriv I-17/2004 Landets kommuner Landets fylkesmenn De regionale helseforetak Statens helsetilsyn Sosial- og helsedirektoratet Nr. 17/2004 Vår ref 200402597 Dato 29.12.04 Ny felles forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og

 • Temahefte om foreldre, barn og rus

  24.12.2004 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  Foreldre, barn og rus er tema for et nyprodusert hefte til bruk i programmet for foreldreveiledning. Barne- og familiedepartementet sender nå ut det nye temaheftet til alle landets kommuner, til bruk ved helsestasjoner og andre instanser som

 • Pressevakter UD, julen 2004

  24.12.2004 Pressemelding Utenriksdepartementet

  Pressemelding Nr.: Unr./04 Dato: 23.12.2004 Pressevakter UD, julen 2004 Avdelingsdirektør Øystein Bø har pressevakt julaften og 1. juledag. Informasjonsrådgiver Cathrine Andersen har pressevakt 2. juledag. De kan treffes på pressevakttlf. 950 43000.

 • Deregulering, delegering og forenkling av sentrale administrative bestemmelser

  23.12.2004 Brev Moderniseringsdepartementet

 • Forskrift om sporbarhet av næringsmidler og fôr

  23.12.2004 Forskrift Landbruksdepartementet

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet 23. desember 2004 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 11.

  Se forskriften på lovdata.no

 • OED har mottatt utbyggingsplan for Vilje

  23.12.2004 Pressemelding Olje- og energidepartementet

  Olje- og energidepartementet mottok i dag Plan for utbygging og drift (PUD) for Vilje-utbyggingen. (23.12.04)

 • Forskrift om endring av forskrift 7. januar 2003 nr. 14 om kvoteordningen for melk

  23.12.2004 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 23. desember 2004 med hjemmel i lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 19, lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 27 a og kgl.res. av 6. desember

  Se forskriften på lovdata.no

 • Kvoteordningen for melk endret

  23.12.2004 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet har i dag, 23. desember 2004, fastsatt endring av forskrift 7. januar 2003 nr. 14 om kvoteordningen for melk. (23.12.2004)

 • "Vanlig samvær" oppheves, meklingsplikt for samboere

  23.12.2004 Pressemelding Barne- og familiedepartementet

  Det foreslås det å oppheve definisjonen av ”vanlig samvær” og i stedet lovfeste at foreldrene har avtalefrihet - og at avtalen skal rette seg etter barnets beste. Det foreslås videre å pålegge alle samboere med felles barn plikt til å møte til

 • Bedre politisk styring med praksis i utlendingssaker

  23.12.2004 Tale/innlegg Kommunal- og regionaldepartementet

  Bedre politisk styring med praksis i utlendingssaker Kronikk av kommunal- og regionalminister Erna Solberg sendt alle landets aviser 23.12.2004 For å bedre styringen i utlendingssaker foreslår regjeringen endringer i utlendingsloven. Det foreslås en

 • Nye innvandrergrupper — nye utfordringer

  23.12.2004 Tale/innlegg Kommunal- og regionaldepartementet

  Nye innvandrergrupper – nye utfordringer Svarinnlegg av statssekretær Cathrin Bretzeg sendt Aftenposten 23.12.2004 Somaliere står overfor særlige utfordringer i det norske samfunnet, både med hensyn til arbeidsmarked, boligmarked og i forhold til

 • Ny sjanse

  23.12.2004 Tale/innlegg Kommunal- og regionaldepartementet

  Ny sjanse Innlegg av kommunal- og regionalminister Erna Solberg sendt alle landets aviser 23.12.2004 Regjeringen vil gi en ny sjanse til etablerte innvandrere som ikke har kommet godt ut i Norge Neste år vil vi derfor prøve ut bruk av

 • Nedleggelse av Loran-C i Norge

  23.12.2004 Pressemelding Fiskeri- og kystdepartementet

  Norge har sagt opp medlemskapet i det nordvest-europeiske radionavigasjonssamarbeidet Loran-C (NELS) med virkning fra 1. januar 2006. (23.12.04)

 • Norsk skatterett og EØS-avtalen

  23.12.2004 Tolkningsuttalelse Finansdepartementet

 • Omsetningsavgifter på jordbruksvarer

  23.12.2004 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matdepartementet fastsatte 21. desember omsetningsavgifter på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på melk som trer i kraft 1. januar 2005.(23.12.2004)

 • Skog: Stormskader på skog

  23.12.2004 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Skog: Regler for når Statens Naturskadefond skal dekke skader er fastsatt. (23.12.2004)

 • Kulturlandskap: SLF engasjert i TV-serie

  23.12.2004 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Kulturlandskap: "Utenfor Eden" er en programserie der de jakter på historiene om landskapene og menneskene som formet dem. Statens landbruksforvaltning er en av flere som bidrar til å finansiere serien. (23.12.2004)

 • Regelendringer fra 1. januar 2005

  23.12.2004 Pressemelding Finansdepartementet

  Oversikt over regelendringer fra 1. januar 2005 på Finansdepartementets ansvarsområde. (23.12.2004)

 • Mat: Vitenskapskomiteen med nettside

  23.12.2004 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Mat: Vitenskapskomiteen for mattrygghet legger nå ut egne internettsider. Her vil det fortløpende bli publisert risikovurderinger, agendaer og protokoller fra hovedkomiteen og faggruppene. (23.12.2004)

 • Norske valgobservatører til Ukraina

  22.12.2004 Pressemelding Utenriksdepartementet

  En gruppe norske valgobservatører reiste onsdag til Ukraina for å observere presidentvalget 26. desember. (22.12)