Historisk arkiv

Ny tjenestestruktur for politiet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag besluttet hvor tjenestestedene skal ligge i de nye politidistriktene.

– I dag er det nye kartet for politi-Norge ferdig tegnet. Nå skal politiet selv få mulighet til å fylle det med innhold og skape et moderne politi, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen.

I januar la Politidirektoratet frem beslutning om ny tjenestestruktur som kommunene fikk anledning til å klage på. I Politidirektoratets beslutning, basert i hovedsak på forslagene fra politimestrene opprettholdt direktoratet Grane og Hattfjelldal lensmannskontor (Nordland politidistrikt), Tysfjord lensmannskontor (Nordland politidistrikt), Smøla lensmannskontor (Møre og Romsdal politidistrikt) og Drangedal lensmannskontor (Sør-Øst politidistrikt) som tjenestesteder.

Politidirektoratet mottok 72 klager og tok én klage til følge, fra Årdal kommune og aviste 22 klager på formelt grunnlag.

Justis- og beredskapsdepartementet fikk oversendt tilsammen 71 klager, inkludert de 22 klagene som Politidirektoratet avviste. Departementet har behandlet samtlige klager om endringer i tjenestested i de nye politidistriktene. Beslutningene er endelig.

– Det er nærmeste patrulje som avgjør politiets responstid, og ikke avstanden til nærmeste lensmannskontor. Hver klage har blitt behandlet grundig og individuelt i departementet, sier justis- og beredskapsminister Per Willy Amundsen.

Justis- og beredskapsdepartementet har omgjort klagene fra Hemnes kommune (Nordland politidistrikt), Stranda kommune (Møre og Romsdal politidistrikt) og Aurland (Vest politidistrikt). Disse kommunene får dermed behold sitt tjenestested.

 

Justis- og beredskapsdepartementets har i dag sendt svar til alle som har klaget.

Her er svarene, sortert etter mottaker: