Historisk arkiv

Veikart for grønn konkurransekraft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Klima- og miljødepartementet

En rekke sektorer har levert inn egne veikart for grønn konkurransekraft. Du kan laste dem ned i artikkelen under.

Stadig strengere global klimapolitikk og stadig raskere teknologisk utvikling endrer rammebetingelse for norsk næringsliv. En langsiktig utvikling av grønn konkurransekraft er avhengig av at private virksomheter ser mulighetene som ligger i det grønne skiftet. I tråd med mandatet fra regjeringen etablerte derfor ekspertutvalget for grønn konkurransekraft en åpen og dynamisk arbeidsprosess i tett dialog med næringslivet.

I tillegg til en rekke møter med bedrifter, organisasjoner og akademia utfordret ekspertutvalget næringslivet til å utarbeide strategier for omstilling til lavutslippssamfunnet i ulike bransjer. Denne utfordringen resulterte i at en rekke bransjer utarbeidet veikart for grønn konkurransekraft. Mange av veikartene beskriver hvordan utslippene av klimagasser kan kuttes mot null i 2050, samtidig som næringene kan oppnå økt verdiskaping og nye arbeidsplasser.

 

Dokumentene kan lastes ned i PDF-format:

Avfalls- og gjenvinningsbransjens veikart for sirkulærøkonomi

Veikart 2050 fra landbruk, mat og drikkenæringen

Eiendomssektorens veikart mot 2050

Veikart for grønn vekst i norsk fornybarnæring mot 2050

Veikart for norsk sokkel

"Vannkart" til økt, grønn konkurransekraft i vannbransjen

Sjøkart for grønn kystfart

Veikart for grønn konkurransekraft for skog- og trenæringen

Veikart for et bærekraftig reiseliv i 2050

Veikart for mer bærekraftige utenlandsreiser

Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen

Veikart for grønn handel 2050

Veikart for næringslivets transporter

Prosess21 - Veikart for prosessindustrien

Veikart for smart omstilling

Veikart for havbruksnæringen

BNLs miljø- og energipolitikk mot 2030

Veikart for sirkulær plastemballasje i Norge