Endringer i luftfartslovens håndhevelsesregler - tilsyn og klageordning for passasjerrettigheter - tilsyn med visse typer luftfartsavgifter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.05.2006Høringsuttalelser med kommentarer til innholdet.

Advokatforeningen

Høringsuttalelse

Avinor

HøringsuttalelseVedlegg1Vedlegg2

Board of Airline Representatives in Norway (BARIN)

Høringsuttalelse

Barne- og likestillingsdepartementet

Høringsuttalelse

Forbrukerombudet

Høringsuttalelse

Forbrukerrådet

Høringsuttalelse

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Høringsuttalelse

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Høringsuttalelse

Justis- og politidepartementet

Høringsuttalelse

Konkurransetilsynet

Høringsuttalelse

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Høringsuttalelse

Luftfartstilsynet

Høringsuttalelse

Norges Juristforbund

HøringsuttalelseVedlegg

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Luftfart

Høringsuttalelse

Oslo Lufthavn AS

Høringsuttalelse

Sysselmannen på Svalbard

Høringsuttalelse

Høringsuttalelsene vil bli publisert etter fristens utløp.