Prop. 47 S (2013–2014)

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 19/2014 av 14. februar 2014 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU om de felles spesifikasjonene i registeret for jernbaneinfrastruktur

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 19/2014 av 14. februar 2014 ble vedlegg XIII (Transport) i EØS-avtalen endret for å innlemme kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU om de felles spesifikasjonene i registeret for jernbaneinfrastruktur (infrastrukturregisteret).

Formålet med kommisjonens gjennomføringsbeslutning er å gi de nødvendige detaljerte spesifikasjonene for registerets innhold og form, som forutsatt i samtrafikkdirektivet fra 2008 (direktiv 2008/57/EU). Infrastrukturregisteret skal sikre at informasjon om jernbaneinfrastrukturen er tilgjengelig slik at den kan benyttes ved prosjektering av nye kjøretøy og strekninger før de settes i drift. Registeret skal også kunne brukes for å overvåke utviklingen av samtrafikkevnen i jernbanesystemet. Videre skal registeret kunne brukes av jernbaneforetakene for å avgjøre kompatibilitet mellom planlagte tog og den aktuelle strekningen.

I og med at gjennomføring av kommisjonens gjennomføringsbeslutning medfører økonomiske forplikter for Norge i de kommende årene, ble beslutningen i EØS-komiteen tatt med forbehold om Stortingets samtykke i samsvar med Grunnloven § 26 annet ledd og EØS-avtalens artikkel 103.

EØS-komiteens beslutning og kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/633/EU i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.