Prop. 95 L (2009-2010)

Endringar i opplæringslova og privatskolelova (leksehjelp m.m.)

Endringar i opplæringslova og privatskolelova (leksehjelp m.m.)

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget