Prop. 95 L (2009-2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kunnskapsdepartementet

Endringar i opplæringslova og privatskolelova (leksehjelp m.m.)

Endringar i opplæringslova og privatskolelova (leksehjelp m.m.)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget