Brev til kommunene om bedre polititjenester og beredskap

Regjeringen vil sikre trygghet, god rettssikkerhet og tilgjengelige tjenester for innbyggerne i hele landet. Det norske samfunnet med høy tillit, levende lokalsamfunn og en sterk offentlig sektor danner et solid utgangspunkt for å gjøre beredskapen bedre. Målet for regjeringen er en justissektor som forebygger bedre, der ressursene er tilgjengelige og finner hverandre, og der politiet og nødetatene er til stede i hele Norge. Jeg vil med dette invitere kommunene til å gi en vurdering av tjenestene som politiet leverer, og komme med innspill til hvordan politiet kan levere bedre tjenester til lokalsamfunnet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.06.2022

Viser 1-100 av 225 treff.

  • Side 1 av 3
  • Side 1 av 3