Hesten som ressurs - Lokal næringsutvikling

Til innholdsfortegnelse

12 Offentlig kjøper av tjenester

Som offentlig kjøper av tjenester vil det være viktig å sikre seg at tjenestetilbyder oppfyller krav til kvalitetssikring og kompetanse og at tilbyder kan levere en definert tjeneste.

For tilbyder vil det være viktig med en viss varighet av avtalen for å kunne sikre den nødvendige kvalitet på tjenestene.

HELFO – Slik inngår kommunen avtale for fastlønnet rideterapeut. Her fremgår det bl.a. krav til rideterapeutens kompetanse og at ridestedet skal være kommunalt godkjent som leverandør av denne typen terapi iht. rundskriv til folketrygdloven §5-22. Det fremgår av rundskrivet at Helsedirektoratet og Norsk fysioterapiforbund har utarbeidet en sjekkliste som kan benyttes i prosessen med godkjenning. Det som skal vurderes er bl.a. tilgjengelighet for pasienten og sikkerhet, og om det er rutiner for internkontroll av hestenes tilstand og utstyr. Sjekklisten er lite detaljert, og for offentlige innkjøpere av slike tjenester, kan det være lurt å etterspørre om virksomheten oppfyller kravene i Bransjestandard hest.

Det er laget en egen håndbok for kjøpere av Inn på tunet-tjenester. Ved bruk av Inn på tunet-tjenester kan standardavtale benyttes.

Til forsiden