Hesten som ressurs - Lokal næringsutvikling

Til innholdsfortegnelse

16 Informasjon og markedsføring

Informasjon om tilbud er viktig for å nå ut til potensielle hesteinteresserte. Kommunen bør ha lett tilgjengelig informasjon om de tilbud som finnes på kommunens hjemmeside på internett, f.eks. om ridestier, hestesenter, rideklubber, Inn På Tunet-gårder og annet.

Til forsiden