Hesten som ressurs - Lokal næringsutvikling

Til innholdsfortegnelse

14 Forskning

Stiftelsen Hästforskning bevilger penger til forskning på hesten og hestenæringen i Norge og Sverige. Forskningen er finansiert med både norske og svenske midler.

Hest som næring og hobby har fått en stadig økende betydning i Norge de siste tiårene. Denne økningen medfører nye områder for bruk av hest, og dermed også behov for ny kunnskap.

I det svensk-norske forskningssamarbeidet har man derfor dreiet utlysning av midler til også å omfatte samfunnsvitenskap og humaniora. Se mer om dette hos Norsk Hestesenter .

Stiftelsen Hästforskning har lagt ut en oversikt over prosjekter som har vært finansiert.

Extrastiftelsen har også bevilget penger til prosjekter som inkluderer hest.

Flere norske forskningsmiljøer er engasjert i forskning på hest og hestenæring. Noen eksempler er listet nedenfor:

Til forsiden