Hesten som ressurs - Lokal næringsutvikling

Til innholdsfortegnelse

11 Tjenestetilbud til offentlige innkjøpere

11.1 Inn på tunet

Inn på tunet-tjenester omfatter tilbud innenfor helse-, omsorgs-, utdannings-, arbeids- og sosialområdet.Kommuner, NAV og spesialisthelsetjenesten er de viktigste kjøperne av tjenestene. Det er om lag 400 godkjente IPT-gårder og flere er under godkjenning. En oversikt over godkjente tilbud finnes på nettsiden for Inn på tunet. Nettsiden har også en kunnskapsbank. Videre har Inn på tunet Norge SA en oversikt over sine medlemsbedrifter. NMBU har en nettportal for norsk forskning på natur og helse.

Fylkesmennene, Innovasjon Norge og Matmerk kan gi råd og veiledning om godkjenning og finansiering, samt bidrar med informasjon til allmenhet og kommuner.

Høgskulen i Bergen og Innovasjon Norge har sammen finansiert et prosjekt der hesteaktiviteter på IPT-gårder for personer med rusrelaterte problemer ble prøvd ut. Resultatet er en veileder som bygger på erfaringer som bl.a. deltagere, tilbydere og de ansatte gjorde seg under prosjektet. Veilederen inneholder forslag til hvordan tilbud kan innrettes og forslagene bygger på god hestekunnskap og nyere forskingslitteratur om rusproblemer og sammenheng mellom menneskers helse, aktiviteter, dyr og natur.

11.2 Godkjenning etter bransjestandard hest

Her finner du en liste over godkjente hestevirksomheter.

godkjent hestevirksomhet, hest, kvalitet, hms, norsk hestesenter, bransjestandard hest

Til forsiden