Hesten som ressurs - Lokal næringsutvikling

Til innholdsfortegnelse

13 Utdanning

For den som ønsker å ha et yrke der hesten inngår i det daglige arbeidet finnes det ulike tilnærminger og utdanningstilbud.

13.1 Videregående skole

På videregående skole retning naturbruk finnes det mulighet til å velge hestefag/hovslagerfag. Struktur og fagplaner er for tiden under endring, så her må man følge med på tilbudet som gis på sin aktuelle skole.

Opplæringskontoret for heste- og hovslagerfaget har nyttig informasjon om heste- og hovslagerfaget, og vilkår for lærlinger.

13.2 Fagskole

Norsk Hestesenter tilbyr 1-årig travtrenerutdanning og 2-årig ridelærerutdanning (ridelærer 1, 2 og 3). Utdanningene er godkjent som fagskoleutdanning i NOKUT, og kan kombineres med høgskole-/universitetsutdanning.

13.3 Høyskolenivå

Den private Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling tilbyr kurset Hest i næring

13.4 Universitetsnivå

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) tilbyr utdanning som veterinær, bachelor dyrepleier eller 5-årig master innen husdyrfag. NMBU tilbyr en rekke egne fag om hest, herunder avl, ernæring og etologi.

Det er også mulig å velge en utdannelse innenfor for eksempel helsefag eller pedagogikk, for så å bygge på med hestekunnskap.

På noen læresteder er det mulig å velge slike fagkombinasjoner. For eksempel ved universitetet i Agder.

Universitetet i Bergen har tilbyr et valgfritt kurs i dyreassistert terapi og assistanse for medisinerstudenter.

http://www.uib.no/emne/ELMED204

13.5 Etterutdanning

Det finnes også etterutdanningskurs for bruk av dyreassisterte intervensjoner generelt og hesteassisterte intervensjoner spesielt, blant annet ved SEVU NMBU:

Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner

Kurs i dyreassisterte intervensjoner med hest

Kurs i dyreassisterte intervensjoner på gård

13.6 Kortere kurs:

Hest og helse har kortere kurs.

Rytterforbundet har egen sertifiseringsordning for trenere.

Til forsiden