Hesten som ressurs - Lokal næringsutvikling

Til innholdsfortegnelse

7 Reise med hest til og fra Norge

Mattilsynet har egne veiledningssider om dyrehelsemessige regler for innførsel og utførsel av hest.

Tolletaten har informasjonssider om hvilke tollregler som gjelder.

Til dokumentets forside