Høring - Endringer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdlovens kapittel 25

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette forslag om innføring av overtredelsesgebyr som en reaksjonsmulighet ved brudd på enkelte handlingsnormer i apotekloven, legemiddelloven og folketrygdlovens kapittel 25 rettet mot leger som misbruker blåreseptordningen, på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.12.2018