Høring – utkast til ny standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag

Kunnskapsdepartementet har nå sendt på høring et forslag til ny standardavtale for forsknings- og utredningsoppdrag. Sentralt har vært at utkastet til avtale skal tydeliggjøre og ivareta forskernes akademiske frihet, herunder rett til å publisere og rett til selv å konkludere innenfor oppdragets ramme. Det er også et mål at avtalen skal være enklere å bruke og bedre tilpasset partenes behov.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.05.2011

Søket ditt gav 42 treff.