Høring — Handlingsplan for fysisk aktivitet

Høringsfrist 25.11.04

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:


Liste med høringsuttalelser, sorteres på dato, og det nyeste øverst. Navnet lenker til uttalelsen.

Høringsuttalelsene vil bli fortløpende publisert i pdf-format.

Landsorganisasjonen i Norge(29.11.2004)
Moderniseringsdepartementet(25.11.2004)
Akademikerne(24.11.2004)
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon(24.11.2004)
Arbeidsgiverforeningen NAVO(24.11.2004)
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon(24.11.2004)
Næringslivets hovedorganisasjon(23.11.2004)
Kommunenes Sentralforbund(23.11.2004)
Folkehelseinstituttet(23.11.2004)
Direktoratet for arbeidstilsynet(22.11.2004)
Nærings- og handelsdepartementet (22.11.2004)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (15.11.2004)
Justis- og politidepartementet(25.11.2004) – ingen merknader
Finansdepartementet(24.11.2004) – ingen merknader