Høring - om omlegging til areal i skattelovens regler om vilkårene for prosentligning av egen bolig

Høringsfrist 29. mars 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.03.2004