Invitasjon til å kome med innspel til regjeringa sitt fornyingsarbeid

Status: Ferdigbehandla

Høyringsfrist: 01.09.2006


Abelia (30.08.06)
Akademikerne (04.09.06)
Barne- og likestillingsdepartementet (04.09.06)
Brønnøysundregistrene (01.09.06)
Bømlo kommune (04.09.06)
Dataforeningen (29.08.06)
Elevorganisasjonen (15.09.06)
Ergo Group (30.08.06)
Forbrukerrådet (01.09.06)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (01.09.06)
Handelshøyskolen BI (01.09.06)
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon (01.09.06)
Herøy kommune (23.08.06)
HivNorge (28.08.06)
IBM (08.09.06)
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (01.09.06)
IKT-Norge (01.09.06)
KS (01.09.06)
KS Innkjøpsforum KSI (01.09.06)
Likestillings- og diskrimineringsombudet (07.03.07)
LO Stat (08.11.06)
Lotteri- og stiftelsestilsynet (31.08.06)
Microsoft Norge (19.09.06)
Molde kommune (13.09.06)
NAV Oslo (01.09.06)
NIMA Norsk forbund for innkjøp og logistikk (08.09.06)
NHO (06.11.06)
Norsk Eiendomsinformasjon (17.08.06)
Norges forskningsråd (13.09.06)
Norges Handelshøyskole (30.08.06)
Norges Juristforbund (30.08.06)
Norges Røde Kors (31.08.06)
Norsk lektorlag (30.08.06)
NorStella (31.08.06)
OMOD - Organisasjonen mot offentlig diskriminering (08.09.06)
Oslo kommune – Bydel Alna (09.09.06)
Porsgrunn kommune (12.09.06)
Seniornett Norge (24.08.06)
Senter for seniorpolitikk (24.08.06)
Senter for økonomisk politikk (18.09.06)
Siviløkonomene (05.09.06)
Skattedirektoratet (06.10.06)
Skatteetatens Landsforening (01.09.06)
Sosial- og helsedirektoratet (12.09.06)
Standard Norge / eForum (31.08.06)
Statens kartverk (02.08.06) ( Vedlegg, presentasjon på 4793 Kb)
Statens råd for funksjonshemmede (07.09.06)
Statsbygg (01.09.06)
Tingvoll kommune (10.09.06)
Trolltech (05.09.06)
Unio (31.08.06)
VOX (01.09.06)
YS (06.09.06)