Kommuneplanens arealdel

Veilederen om kommuneplanens arealdel er tenkt som et praktisk hjelpemiddel for kommunen. Den gir svar på vanlige spørsmål og problemstillinger, men er ikke uttømmende om planfaglige og juridiske problemstillinger. Veilederen har mange eksempler som vil være relevante for kommunens arealplanlegging.

Les dokumentet

Veilederen er oppdatert med lov- og forskriftsendringer siden forrige versjon fra 2012. Veilederen foreligger nå i både bokmål og nynorsk-versjon, og har også blitt oppdatert i tråd endringene i dispensasjonsbestemmelsen i plan- og bygningsloven.