Meld. St. 28 (2010 – 2011)

En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Olje- og energidepartementet

tilrår:

Tilråding fra Olje- og energidepartementet av 24. juni 2011 om en næring for framtida – om petroleumsvirksomheten blir sendt Stortinget.

Til forsiden