Meld. St. 14 (2021–2022)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2021, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Utenriksdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Utenriksdepartementet 3. juni 2022 om eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2021, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid, blir sendt Stortinget.

Til forsiden