Meld. St. 14 (2022–2023)

Utsyn over kompetansebehovet i Norge

Målet med meldingen er å bidra til høy sysselsetting og til å dekke de viktigste kompetansebehovene i arbeids- og samfunnslivet. Meldingen peker på de viktigste kompetansebehovene framover og redegjør for regjeringens tiltak.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget