Meld. St. 2 (2020–2021)

Revidert nasjonalbudsjett 2021

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Finansdepartementet 11. mai 2021 om Revidert nasjonalbudsjett 2021 blir sendt Stortinget.

Til forsiden