Meld. St. 20 (2019–2020)

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene — Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak

Regjeringen la i dag fram forvaltningsplanene for de norske havområdene – Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak. Formålet med forvaltningsplanene er å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk, og samtidig å opprettholde miljøverdiene i havområdene. Meldingen ser viktige næringer for norsk økonomi som fiskeri og havbruk, skipsfart og petroleumsvirksomhet i sammenheng med hensynet til miljøet og økosystemene i havet. Hav og klima er gitt en særlig omtale i meldingen. Den ser også på forutsetningene for framtidige næringer som vindkraft til havs, utvinning av havbunnsmineraler, karbonlagring under havbunnen og produksjon av hydrogen. Blant tiltakene er en ny definisjon av grensen for iskantsonen i Barentshavet.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget