Meld. St. 20 (2019–2020)

Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene — Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, og Nordsjøen og Skagerrak

Til innholdsfortegnelse

1 Oversikt over det faglige grunnlaget utarbeidet gjennom Faglig forum og Overvåkingsgruppen

Delrapporter fra Faglig forum:

 • Næringsaktivitet og påvirkning – Faggrunnlag for revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. M-1245/2018.

 • Status for gjennomføring og effekt av tiltak – Faggrunnlag for revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. M-1179/2018.

 • Økosystemtjenester – grunnlaget for verdiskaping – Faggrunnlag for revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. M-1178/2018.

 • Status for gjennomføring og effekt av tiltak – Faggrunnlag for oppdatering av forvaltningsplan for Norskehavet og for Nordsjøen–Skagerrak. M-1244/2018.

 • Vurdering av måloppnåelse – Faggrunnlag for revisjon og oppdatering av forvaltningsplanene for havområdene. M-1302/2019.

 • Næringsaktivitet og påvirkning – Faggrunnlag for oppdatering av forvaltningsplan for Norskehavet og for Nordsjøen–Skagerrak. M-1280/2019.

 • Samlet påvirkning og miljøkonsekvenser – Faggrunnlag for revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. M-1299/2019.

 • Risiko for og beredskap mot akutt forurensning – endringer og utviklingstrekk – Faggrunnlag for revisjon av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. M-1304/2019.

 • Særlig verdifulle og sårbare områder – Faggrunnlag for revisjon og oppdatering av forvaltningsplanene for havområdene. M-1303/2019.

 • Verdiskaping i næringene – Faggrunnlag for revisjon av forvaltningsplan for Barentshavet og områdene utenfor Lofoten. M-1297/2019.

Bestillinger fra Faglig forum:

 • Polarfrontens fysiske beskaffenhet og biologiske implikasjoner – en verdi- og sårbarhetsvurdering av polarfronten i Barentshavet. Fisken og Havet nr. 8-2018, Havforskningsinstituttet. Lien, V. S., Assmy, P., Bogstad, B., Chierici, M., Drinkwater, K. F., Duarte, P., Gjøsæter, H., Hop, H., Ivshin, V., Jørgensen, L. L., Loeng, H., Lydersen, C., McBride, M. M., Buhl-Mortensen, L., Buhl-Mortensen, P., Kessel Nordgård, I., Skjoldal, H. R., Strøm, H., Sundfjord, A., Von Quillfeldt, C. H., Vongraven, D. (2018).

 • Miljøverdier og sårbarhet i iskantsonen (Kortrapport no. 047): Norsk Polarinstitutt 2018, 263pp. Von Quillfeldt, C. H., Assmy, P., Bogstad, B., Daase, M., Duarte, P., Fransson, A., Gerland, S., Jørgensen, L. L., Lydersen, C., Kessel Nordgård, I., Renner, A., Sandø, A. B., Strøm, H., Sundfjord, A., Vongraven, D. (2018).

Rapporter fra Overvåkingsgruppen:

 • Statusrapport for Barentshavet: Status for miljøet i Barentshavet og ytre påvirkning – rapport fra Overvåkingsgruppen 2017. Fisken og Havet, særnummer 1b-2017, Havforskningsinstituttet, Arneberg, P og Jelmert, A. (red.).

 • Statusrapport for Nordsjøen og Skagerrak: Status for miljøet og ytre påvirkning i Nordsjøen og Skagerrak – rapport fra Overvåkingsgruppen 2018. Fisken og Havet, særnummer 3-2018, Havforskningsinstituttet, Arneberg, P., van der Meeren, G.I. og Frantzen, S. (red.) (2018).

 • Statusrapport for Norskehavet: Status for miljøet i Norskehavet – Rapport fra Overvåkingsgruppen 2019. Fisken og havet, nr. 2019-2, Havforskningsinstituttet, Arneberg, P., Frantzen, S. og van der Meeren, G.I. (red.) (2019).

Til forsiden