Meld. St. 8 (2015–2016)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Utenriksdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Utenriksdepartementet 30. oktober 2015 om eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid, blir sendt Stortinget.

Til forsiden