Meld. St. 8 (2015–2016)

Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Til innholdsfortegnelse

1 Vareliste I – Forsvarsrelaterte varer

Varekategoriene i vareliste I er gjengitt nedenfor. Varelisten i sin helhet kan leses på www.eksportkontroll.no

 • ML1 Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller mindre, våpen med kaliber 12,7 mm og lavere samt tilhørende komponenter

 • ML2 Glattboret våpen med kaliber 20 mm eller større, våpen med kaliber 12,7 mm og høyere samt tilhørende komponenter

 • ML3 Ammunisjon

 • ML4 Bomber, torpedoer, raketter, missiler og eksplosiver samt tilhørende komponenter

 • ML5 Ildledningsutstyr og tilhørende systemer og komponenter

 • ML6 Kjøretøyer og komponenter

 • ML7 Kjemiske og biologiske giftige midler og materialer

 • ML8 Energetiske materialer

 • ML9 Krigsskip, marint utstyr og tilhørende komponenter

 • ML10 Luftfartøyer

 • ML11 Annet elektronisk utstyr

 • ML12 Våpensystemer med høy kinetisk energi

 • ML13 Ballistisk beskyttelse

 • ML14 Militært treningsutstyr

 • ML15 Billed-/videoutstyr

 • ML16 Halvfabrikatkomponenter for utstyr på listen

 • ML17 Diverse utstyr

 • ML18 Produksjonsutstyr

 • ML19 Energivåpen

 • ML20 Superledende utstyr

 • ML21 Programvare

 • ML22 Teknologi

Til forsiden